Lajmi i fundit: Këta janë personat që ndërruan jeetë sot të moshës 20, 21 dhe 23 vjeç

Tre persona kanë humbur je tën sot në aks ident të rë nd tra fiku në fshatin Duhël. Vikt imat janë prej moshës 20 deri 23 vjeç.

Në këtë aksi dent janë përfshirë një makinë e tipit Golf 6 dhe dy kamion. Tre pers onat që mbetën të vde kur janë S.T viti i lindjes 1996, L.R viti i lindjes 1998, V.H viti i lindjes 1999.

Ndryshe, numri i aksid enteve me fat alitet është shtuar së fundi. Për këtë Pol icia e Kosovës vazhdimisht po bën apel për kuj des në komunkacion